Akcijski plan podizanja apsorpcijskog kapaciteta Republike Hrvatske za sudjelovanje u Okvirnim programima za istraživanje Europske unije 2013. - 2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je, na prijedlog Povjerenstva, Akcijski plan podizanja apsorpcijskog kapaciteta Republike Hrvatske za sudjelovanje u Okvirnim programima za istraživanje Europske unije 2013. - 2015. On sadrži mjere koje obuhvaćaju sve bitne aspekte implementacije Okvirnih programa za istraživanje EU u svijest i stvarnost hrvatske znanstvene zajednice, od mjera za poboljšanje administrativne potpore i postupaka u smislu pomaganja i rasterećenja znanstvenika pri njihovim prijavama i vođenjima projekata, preko mjera nagrađivanja uspješnih znanstvenih prijava i prijavitelja pa do mjera povezivanja projektne uspješnosti i znanstvenih karijera.