Ako želimo promjenu moramo u njoj sudjelovati, cilj nije rangiranje škola

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak posjetila je u utorak zagrebačku Osnovnu školu Tina Ujevića u sklopu početka obilježavanja pilot-projekta vanjskoga vrednovanja i samovrednovanja škola i ocijenila kako ta škola doista radi u skladu sa svojom himnom - Škola za životni let!.

Nakon razgovora s ravnateljicom, nastavnicima-članicama i članovima ravnateljičina tima za kvalitetu koji sudjelujuje u pilot-projektu, ravnateljicom Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Majom Jukić i „kritičkim prijateljem" škole Suzanom Hitrec, ministrica Divjak novinarima je izjavila da je susret s učenicima, koji su izveli kratak svečani program i himnu svoje škole - Škola stvorena za životni let, pokazao da se oni stvarno dobro osjećaju u školi, da imaju potencijala i da im je okruženje poticajno za učenje.

Podsjetila je kako je pilot-projekt planiran, organiziran i provodi se u skladu s nacionalnom Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Napomenula je da se ove godine provodi pilot-projekt vrednovanja i samovrednovanja škola u kojemu sudjeluje i OŠ Tina Ujevića, a u projektu sudjeluje ukupno 20 osnovnih škola i deset gimnazija koje su u njega uključene po metodi slučajnog odabira.

Ako želimo promjenu moramo u njoj sudjelovati, cilj nije rangiranje škola

Divjak je objasnila da je pilot-projekt usredotočen na osam domena koje trebaju odgovoriti na pitanje što je to dobra škola, školama omogućuje da 'osjećaju' svoju autonomiju, same se vrednuju i vide koje su to njihove dobre strane, a što treba unaprijediti.

Za ministricu je pak najvažnija poruka sastanka ta da, ako želimo promjenu moramo u njoj sudjelovati, kritički procjenjujemo situaciju i da budemo svjesni da promjena nastaje u sukreaciji - učitelja, učenika, roditelja i svih koji vode brigu o sustavu, a povratne informacije na svim razinama trebaju biti izravne i moraju omogućiti da se učini kvalitetan iskorak u nastavi i poučavanju.

Jedno od novinarskih pitanja bilo je i je li cilj vrednovanja škola i njihovo rangiranje, a ministričin odgovor bio je jasno ne, posebice kada je riječ o osnovnoj školi koja je, istaknula je, obvezna za sve, te ustvrdila da je cilj projekta svim učenicima dati jednake prilike. Divjak je objasnila da je smisao samovrednovanja da se škola na svojim mrežnim stranicama objektivno „predstavi" roditeljima kako bi oni znali u kakvu školu će upisati svoju djecu.

Što se pak tiče gimnazija i srednjih škola, ministrica je rekla da je tu situacija nešto drukčija, ali i ocijenila kako naša zadaća nije dati odgovor na pitanje iz kojih škola dolaze učenici koji postižu bolje rezultate na maturi, jer to može biti splet različitih okolnosti, već je cilj dati odgovor na pitanje koja je to škola vlastitim snagama uspjela napraviti veći iskorak u izlaznim mogućnostima u odnosu na one ulazne.

Na pitanje idemo li mi „više prema finskome modelu koji se 'zgražava' nad vrednovanjem škola ili prema anglo-saksonskom gdje je sve vrednovano", ministrica je odgovorila kako ovaj pilot-projekt osnažuje autonomnost škole u smislu unaprjeđena nastavnoga procesa.

„Idemo više prema finskome modelu, pogotovo za osnovne škole gdje je važno svima pružiti jednake prilike, smatram kako rangiranje osnovnih škola u Hrvatskoj stvarno ne bi imalo smisla jer je osnovna škola obvezna i mora svima dati jednake prilike za start u životu", istaknula je ministrica Divjak.

Nakon pilot-projekta, iduće školske godine primjena u svim školama

Novinare je zanimalo i kako će roditelji znati koja je škola kvalitetna i kako će pratiti njezin rad na podizanju kvalitete učenja i podučavanja. Ministrica vjeruje kako će pilot-projekte polučiti dobre rezultate i najavila da će, nakon toga, „krenuti" puna primjena u ostalim školama iduće školske godine.

Objasnila je da treba napraviti plan vanjskoga vrednovanja, poput onoga koji postoji za visoka učilišta, i ponovila kako smatra da je najbolje sve informacije staviti na mrežne stranice škola, te istaknula kako je važna i izravna komunikacija s roditeljima školaraca.

Pilot-projekt „Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija” provodi se kao prva faza priprema za uvođenje cjelovitoga sustava vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj. Projekt se planira, organizira i provodi u skladu s nacionalnom Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, a provodi ga Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Svrha toga pilot-projekta je priprema nacionalnoga pristupa uvođenju sustavnoga - valjanoga i objektivnoga vrednovanja rada škola koji bi trebao pridonijeti ustroju čvrstoga i jasno definiranoga sustava osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Preuzeto sa: Hina