Analiza tržišta s zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja planira započeti postupak javne nabave opreme za opremanje škola; projektora, prijenosnih računala, tableta i ormarića u sklopu II. faze projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Europskog socijalnog fonda.

Shodno tome, ovim putem sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta (radi pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom), u nastavku ove obavijesti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje zahtjeve vezane za nabavu i isporuku projektora, prijenosnih računala, tableta i ormarića.

Radi daljnjeg planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave primjedbe i prijedloge zajedno s predloženom tehničkom specifikacijom i procijenjenom vrijednosti nabave prijenosnih računala, projektora, tableta i ormarića te usluge jamstva za ispravnost prodane stvari, sukladno danim zahtjevima, najkasnije do 15. travnja 2019. godine do 16.00 sati na adresu elektroničke pošte kurikulum@mzo.hr.