Ažuriranje Upisnika znanstvenika

Ministarstvo jednom godišnje elektroničkim putem dostavlja znanstvenim organizacijama i drugim pravnim osobama upisanim u Upisnik znanstvenih organizacija Popis svih zaposlenika s podacima iz Upisnika znanstvenika. Ovaj Popis služi za prikupljanje novih, odnosno ispravaka ili dopuna postojećih podataka o osobama na Popisu. Uz Popis dostavlja se Uputa za unos promjena i dopunu podataka. Korigirani Popis s potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu Ministarstva.