BLUEMED inicijativa

Upitnik o BLUEMED - Programu strateških istraživanja i inovacija
(Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA)

BLUEMED inicijativu zajednički poduzima 11 država članica Europske unije: Cipar, Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Inicijativu koordinira talijansko Nacionalno vijeće za istraživanje znanosti koje vodi konzorcij od 11 partnera s ciljem postavljanja temelja za dugoročnu učinkovitu koordinaciju morskih i pomorskih istraživačkih i inovativnih aktivnosti, konsolidiranje mreža i uspostava mehanizama koji će opstati i nakon završetka projekta. BLUEMED platforma razvija ključne mehanizme kako bi se osigurao stalni dijalog i savjetovanje s nacionalnim dionicima, a kako bi se postigli ciljevi BLUEMED inicijative.

S obzirom na to da je BLUEMED inicijativa ključna referentna politika za sve aktere Plavog rasta na Mediteranu, inicijativu podržava i financira Europska komisija u sklopu okvirnoga programa Obzor 2020. s tri milijuna eura.

BLUEMED inicijativa olakšat će suradnju u svim mediteranskim zemljama kako bi se promicalo usklađivanje programa i strategija te udruživanje resursa i ulaganja stvarajući uvjete za nove mogućnosti za razvoj zajedničkih aktivnosti. BLUEMED inicijativi je cilj integracija znanja, vještina i napora u području Sredozemlja za zajedničko stvaranje tzv. „plavih radnih mjesta“, s ciljem održivog razvoja u granama gospodarstva koje su vezane uz more i obalna područja. Inicijativa nudi strateški okvir koji će usmjeravati pojedine akcije potrebne da bi Sredozemno more bilo zdravo, produktivno i otporno na negativne utjecaje čovjeka i klimatskih promjena.

Više o samoj BLUEMED inicijativi i povezanim aktivnostima možete pronaći na sljedećim poveznicama http://www.bluemed-initiative.eu/ i http://www.bluemed-project.eu/.

Na sljedećoj poveznici nalazi se BLEUMED – Program strateških istraživanja i inovacija (Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA).  BLUEMED SRIA je dokument koji navodi opseg, razinu i trajanje specifičnih zajedničkih aktivnosti u sklopu BLUEMED inicijative čijim provođenjem bi se postigli navedeni ciljevi.

Do sada je BLUEMED SRIA revidirana jednom, u travnju 2017. godine, a revidiranu verziju možete pronaći na sljedećoj poveznici

S ciljem dodatnog unaprjeđenja istraživanja u Sredozemlju u prioritetnom području plavog rasta (Blue Growth), BLUEMED projekt odlučio je pristupiti još jednoj reviziji BLUEMED SRIA.

Aktivno uključivanje hrvatske znanstvene zajednice u ovu inicijativu iznimno je važno te vas stoga pozivamo da, vezano uz navedeni dokument, popunite upitnik kojemu možete pristupiti na sljedećoj poveznici.

Upitnik se može ispuniti do 15. studenoga 2017. godine.