Kontakti

Kontakti MZO

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Centrala: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301

OIB: 49508397045
MB: 03271030

Pristupna točka

 

Kabinet ministrice

Ministrica

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak
Telefon: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301
ministrica@mzo.hr

 

Državni tajnici

Mr. sc. Hrvoje Šlezak
Telefon: +385 1 4569 010
Faks: +385 1 4594 304
DTOS@mzo.hr

Doc. dr. sc. Matko Glunčić
Telefon: +385 1 4569 028
Faks: +385 1 4594 312
DTMS@mzo.hr

Prof. dr. sc. Branka Ramljak
Telefon: +385 1 4594 387
Faks: +385 1 4594 301
DTVOS@mzo.hr

Dr. sc. Tome Antičić
Telefon: +385 1 4594 341
Faks: +385 1 4594 349
DTZSF@mzo.hr

Glavno tajništvo Ministarstva

Glavni tajnik Ministarstva

mr. sc. Goran Kolarić
Telefon: +385 1 4569 059
Faks: +385 1 4594 306
glavnotajnistvo@mzo.hr

 

Sektor za opće poslove i ljudske potencijale

Načelnica Sektora: Denis Simić
Telefon: +385 1 4594 206

 • Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu
  Telefon: +385 1 4569 026
   
 • Služba za dokumentacijske i interne poslove
  Voditelj Službe: Ivan Đuzel
  Telefon: +385 1 4594 294
   
 • Služba za internu informacijsku infrastrukturu
  Voditeljica Službe: Maja Šmit
  Telefon: +385 1 4594 433
   
 • Služba za ljudske potencijale
  Voditeljica Službe: Arijana Blažek
  Telefon: +385 1 4569 025

Sektor za financijske poslove

Načelnik Sektora: Petar Šokić
Telefon: +385 1 4594 277

 • Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
  Voditeljica Službe: Fadila Bahović
  Telefon: +385 1 4594 236
   
  • Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
   Voditeljica Odjela: Tanja Malinac
   Telefon: +385 1 4594 200
    
  • Odjel za rashode za zaposlene srednjim školama
    
 • Služba za kapitalne investicije i računovodstvo
   
  • Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove
   Voditeljica Odjela: Irena Josić
   Telefon: +385 1 4594 244
   Zamjena: Marijana Romić
   Telefon: +385 1 4594 552
    
  • Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije
    
 • Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu
  Voditeljica Službe: Ivana Fain
  Telefon: +385 1 4594 332

Uprava za znanost i tehnologiju

Pomoćnik ministrice

Telefon: +385 1 4594 341
Faks: +385 1 4594 349
znanost@mzo.hr

Sektor za razvoj znanosti i tehnologije

Načelnica Sektora: Ivana Pavlaković
Telefon: +385 1 4594 542

 • Služba za poslovanje u znanosti
  Voditeljica Službe: Darija Skoko
  Telefon: +385 1 4594 335
   
  • Odjel za financiranje znanstvene djelatnosti i znanstvenih organizacija
    
  • Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije
   Voditeljica Odjela: Amalija Babić
   Telefon: +385 1 4594 527
    
 • Služba za razvoj znanstvene i inovacijske politike
  Voditeljica Službe: Miljenka Kuhar
  Telefon: +385 1 4594 426
   
  • Odjel za pripremu, praćenje i provedbu politika
    
  • Odjel za tehnologijski razvoj i inovacije
   Voditeljica Odjela: Željka Skočilić
   Telefon: : +385 1 4594 346

Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije

Načelnica Sektora: Gabrijela Herceg Sarajlić
Telefon: +385 1 4594 380

 • Služba za programe i projekte Europske unije
  Voditeljica Službe: Ana Varjačić
  Telefon: +385 1 4594 325
   
  • Odjel za provedbu projekata Europske unije
    
  • Odjel za praćenje i financiranje projekata Europske unije
    
  • Odjel za ugovaranje
    
  • Odjel za programiranje

    

 • Služba za međunarodnu suradnju
  Voditelj Službe: Staša Skenžić
  Telefon: +385 1 4594 359
   
  • Odjel za program Obzor 2020. i druge programe Europske unije
    
  • Odjel za europske i izvaneuropske poslove i programe

Uprava za visoko obrazovanje

Pomoćnica ministrice

izv. prof. dr. sc. Ivana Franić
Telefon: +385 1 4594 387
Faks: +385 1 4594 305
ivana.franic@mzo.hr
 

Sektor za poslovanje visokih učilišta i studentski standard

Načelnica Sektora: Kristina Ferara Blašković, dipl. ing.
Telefon: +385 1 4569 038

 • Služba za poslovanje visokih učilišta
  Voditeljica Službe: Ružica Vučić
  Telefon: +385 1 4594 436
   
  • Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta
    
  • Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
   Voditeljica Odjela: Sabina Kovačević Rajić
   Telefon: +385 1 4594 329
    
 • Služba za studentski standard
  Voditeljica Službe: mr. sc. Željka Nenadić-Tabak
  Telefon: +385 1 4594 265
   
  • Odjel za neizravne potpore studentima
   Voditelj Odjela: Branko Ptiček
   Telefon: +385 1 4594 249
    
  • Odjel za izravne potpore studentima i studentsko predstavljanje
   Voditeljica Odjela: Suzana Sruk Židak
   Telefon: +385 1 4594 243

Sektor za kvalitetu visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove

Načelnica Sektora: Ana Tecilazić Goršić
Telefon: +385 1 4594 367

 • Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
  Voditeljica Službe: Biljana Birač
  Telefon: +385 1 4594 413
   
  • Odjel za osiguravanje i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja
   Voditeljica Odjela: Svjetlana Tomić
   Telefon: +385 1 4594 283
    
  • Odjel za hrvatski kvalifikacijski okvir
   Voditeljica Odjela: Elisabetta Fortunato
   Telefon: +385 1 4569 016
    
 • Služba za strategiju visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove
  Voditeljica Službe: Loredana Maravić
  Telefon: +385 1 4594 352
   
  • Odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove
   Voditeljica Odjela: Ksenija Rukavina
   Telefon: +385 1 4594 364
    
  • Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja
   Voditeljica Odjela: Marina Crnčić Sokol
   Telefon: +385 1 4569 043

Uprava za odgoj i obrazovanje

Pomoćnik ministrice

Momir Karin, prof.
Telefon: +385 1 4569 010
Faks: +385 1 4594 304
odgojiobrazovanje@mzo.hr

Pomoćnik ministrice

Vlado Prskalo, prof.
Telefon: +385 1 4594 461
Faks: +385 4594 304
odgojiobrazovanje@mzo.hr

Sektor za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Načelnica Sektora: Zdenka Čukelj
Telefon: +385 1 4594 284

 • Služba za predškolski odgoj i obrazovanje
  Voditeljica Službe:
  Telefon:
   
 • Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
  Voditeljica Službe:
  Telefon:

Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Načelnica Sektora: Monika Vričko
Telefon: +385 1 4569 024

 • Služba za srednje škole i učeničke domove
  Voditeljica Službe: Katarina Grgec
  Telefon: +385 1 4569 017
   
  • Odjel za gimnazije, umjetničke škole i učeničke domove
   Voditeljica Odjela: Verica Batur
   Telefon: +385 1 4594 474
    
  • Odjel za strukovno obrazovanje
   Voditeljica Odjela: Andreja Uroić Landekić
   Telefon: +385 1 4594 478
    
  • Odjel za cjeloživotno učenje
   Voditeljica Odjela: Marija Marcelić
   Telefon: +385 1 4594 480
    
 • Služba za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja
  Voditeljica Službe: Nataša Lovrić
  Telefon: +385 1 4594 261
   
  • Odjel za osiguranje kvalitete
   Voditeljica Odjela: Kristina Begonja
   Telefon: +385 1 4594 350
    
  • Odjel za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja
   Voditeljica Odjela: Dubravka Špiranović Kanižaj
   Telefon: +385 1 4594 479

Uprava za standard, strategije i posebne programe

Pomoćnica ministrice

Lidija Kralj, prof.
Telefon: +385 1 4594 461
Faks: +385 1 4594 319
standardistrategije@mzo.hr

Sektor za zajedničke poslove i programe

Načelnica Sektora: Vera Šutalo
Telefon: +385 1 4569 048

 • Služba za posebne programe, strategije i međunarodnu suradnju
  Voditeljica Službe: Ivana Pilko Čunčić
  Telefon: +385 1 4594 404
   
 • Služba za manjine i učenike s posebnim potrebama
  Voditeljica Službe: Marijana Gojčeta
  Telefon: +385 1 4594 252

Sektor za potporu sustavu i programe Europske unije

Načelnik Sektora: Darko Tot
Telefon: +385 1 4594 446

 • Služba za kurikulum, udžbenike i standard
  Voditeljica Službe: Snježana Gernhardt
  Telefon: +385 1 4594 447
   
 • Služba za programe i projekte Europske unije
  Voditelj Službe: Hrvoje Bakić
  Telefon: +385 1 4569 051
   
  • Odjel za pripremu programa Europske unije
   Voditeljica Odjela: Jasminka Iveković
   Telefon: +385 1 4594 442
    
  • Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije
   Voditeljica Odjela: Mirna Štajduhar
   Telefon: +385 1 4569 052
    
  • Odjel za procjenu projekata iz programa Europske unije
   Voditeljica Odjela: Marinela Krešo Zelić
   Telefon: +385 1 4569 052

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor

Načelnica Samostalnog sektora: Mihaela Adamović Radolfi
Telefon: +385 1 4594 410
Faks: +385 1 4594 303
prosvjetnainspekcija@mzo.hr

 • Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb

  Voditelj Službe: Lautaro Galinović
  Telefon: +385 1 4594 410
   

 • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Splitu

  Voditelj Službe: Jurica Botić
  Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
  Telefon: +385 21 490 041
  prosvjetnainspekcija-split@mzo.hr
   

 • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Rijeci

  Voditelj Službe: Damjan Miletić
  Erazma Barčića 4, 51000 Rijeka
  Telefon: +385 51 338 755
  prosvjetnainspekcija-rijeka@mzo.hr
   

 • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Osijeku

  Voditeljica Službe: Jasna Galić Minarik
  Strossmayerova 6/1, 31000 Osijek
  Telefon: +385 31 283 733
  prosvjetnainspekcija-osijek@mzo.hr

Samostalna služba za unutarnju reviziju

Voditeljica Samostalne službe: Marija Čenić
Telefon: +385 1 4569 090

 

Samostalni sektor za pravne poslove

Načelnica Samostalnog sektora: Ivana Bulešić
Telefon: +385 1 4569 008
pravniposlovi@mzo.hr

 • Služba za normativne poslove
  Voditeljica Službe: Marija-Ana Zovko Tomaš
  Telefon: +385 1 4569 049
   
  • Odjel za izradu normativnih akata
   Voditelj Odjela: Ivan Đođo
   Telefon: +385 1 4569 018
    
  • Odjel za praćenje primjene i provedbe propisa
   Voditeljica Odjela: Daliborka Rezo
   Telefon: +385 1 4594 266
    
 • Služba za upravno-pravne poslove i upravni nadzor
  Voditeljica Službe:
  Telefon:
   
  • Odjel za upravno-pravne poslove
   Voditelj Odjela: Dean Mikulić
   Telefon: +385 1 4594 466
    
  • Odjel za upravni nadzor

Odnosi s javnošću

Novinarska pitanja
Telefon: +385 1 4569 062
Faks: +385 1 4594 301
uzoj@mzo.hr

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME
Dnevno radno vrijeme, u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 8.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 16.00 do 17.00 sati.

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA
Uredovno vrijeme za rad sa strankama je svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, od 9.00 do 16.00 sati.