Kontakti

Kontakti MZO

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Centrala: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301

OIB: 49508397045
MB: 03271030

Pristupna točka

 

Kabinet ministrice

Ministrica

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak
Telefon: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301
ministrica@mzo.hr

 

Državni tajnici

Mr. sc. Hrvoje Šlezak
Telefon: +385 1 4569 010
Faks: +385 1 4594 304
DTOS@mzo.hr

Doc. dr. sc. Matko Glunčić
Telefon: +385 1 4569 028
Faks: +385 1 4594 312
DTMS@mzo.hr

Prof. dr. sc. Branka Ramljak
Telefon: +385 1 4594 387
Faks: +385 1 4594 301
DTVOS@mzo.hr

Dr. sc. Tome Antičić
Telefon: +385 1 4594 341
Faks: +385 1 4594 349
DTZSF@mzo.hr

Glavno tajništvo Ministarstva

Glavni tajnik Ministarstva

mr. sc. Goran Kolarić
Telefon: +385 1 4569 059
Faks: +385 1 4594 306
glavnotajnistvo@mzo.hr

 

Sektor za opće poslove i ljudske potencijale

Načelnica Sektora: Denis Simić
Telefon: +385 1 4594 206

 • Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu
  Telefon: +385 1 4569 026
   
 • Služba za dokumentacijske i interne poslove
  Voditelj Službe: Ivan Đuzel
  Telefon: +385 1 4594 294
   
 • Služba za internu informacijsku infrastrukturu
  Voditeljica Službe: Maja Šmit
  Telefon: +385 1 4594 433
   
 • Služba za ljudske potencijale
  Voditeljica Službe: Arijana Blažek
  Telefon: +385 1 4569 025

Sektor za financijske poslove

Načelnik Sektora: Petar Šokić
Telefon: +385 1 4594 277

 • Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
  Voditeljica Službe: Fadila Bahović
  Telefon: +385 1 4594 236
   
  • Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
   Voditeljica Odjela: Tanja Malinac
   Telefon: +385 1 4594 200
    
  • Odjel za rashode za zaposlene srednjim školama
    
 • Služba za kapitalne investicije i računovodstvo
   
  • Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove
   Voditeljica Odjela: Irena Josić
   Telefon: +385 1 4594 244
   Zamjena: Marijana Romić
   Telefon: +385 1 4594 552
    
  • Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije
    
 • Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu
  Voditeljica Službe: Ivana Fain
  Telefon: +385 1 4594 332

Uprava za znanost i tehnologiju

Pomoćnik ministrice

Telefon: +385 1 4594 341
Faks: +385 1 4594 349
znanost@mzo.hr

Sektor za razvoj znanosti i tehnologije

Načelnica Sektora: Ivana Pavlaković
Telefon: +385 1 4594 542

 • Služba za poslovanje u znanosti
  Voditelj/ica Službe:
  Telefon:
   
  • Odjel za financiranje znanstvene djelatnosti i znanstvenih organizacija
    
  • Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije
   Voditeljica Odjela: Amalija Babić
   Telefon: +385 1 4594 527
    
 • Služba za razvoj znanstvene i inovacijske politike
  Voditeljica Službe: Miljenka Kuhar
  Telefon: +385 1 4594 426
   
  • Odjel za pripremu, praćenje i provedbu politika
   Voditeljica Odjela:
   Telefon:
    
  • Odjel za tehnologijski razvoj i inovacije
   Voditeljica Odjela: Željka Skočilić
   Telefon: : +385 1 4594 346

Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije

Načelnica Sektora: Gabrijela Herceg Sarajlić
Telefon: +385 1 4594 380

 • Služba za programe i projekte Europske unije
  Voditeljica Službe: Darija Skoko
  Telefon: +385 1 4594 335
   
  • Odjel za provedbu projekata Europske unije
    
  • Odjel za praćenje i financiranje projekata Europske unije
    
  • Odjel za ugovaranje
    
  • Odjel za programiranje
   Voditeljica Odjela: Ana Varjačić
   Telefon: +385 1 4594 325
    
 • Služba za međunarodnu suradnju
  Voditelj Službe: Staša Skenžić
  Telefon: +385 1 4594 359
   
  • Odjel za program Obzor 2020. i druge programe Europske unije
    
  • Odjel za europske i izvaneuropske poslove i programe

Uprava za visoko obrazovanje

Pomoćnica ministrice

izv. prof. dr. sc. Ivana Franić
Telefon: +385 1 4594 387
Faks: +385 1 4594 305
visokoobrazovanje@mzo.hr

Sektor za poslovanje visokih učilišta i studentski standard

Načelnica Sektora: Kristina Ferara Blašković, dipl. ing.
Telefon: +385 1 4569 038

 • Služba za poslovanje visokih učilišta
  Voditeljica Službe: Ružica Vučić
  Telefon: +385 1 4594 436
   
  • Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta
    
  • Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
   Voditeljica Odjela: Sabina Kovačević Rajić
   Telefon: +385 1 4594 329
    
 • Služba za studentski standard
  Voditeljica Službe: Željka Nenadić Tabak
  Telefon: +385 1 4594 265
   
  • Odjel za neizravne potpore studentima
   Voditelj Odjela: Branko Ptiček
   Telefon: +385 1 4594 249
    
  • Odjel za izravne potpore studentima i studentsko predstavljanje
   Voditeljica Odjela: Suzana Sruk Židak
   Telefon: +385 1 4594 243

Sektor za kvalitetu visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove

Načelnica Sektora: Ana Tecilazić Goršić
Telefon: +385 1 4594 367

 • Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
  Voditeljica Službe: Biljana Birač
  Telefon: +385 1 4594 413
   
  • Odjel za osiguravanje i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja
   Voditeljica Odjela: Svjetlana Tomić
   Telefon: +385 1 4594 283
    
  • Odjel za hrvatski kvalifikacijski okvir
   Voditeljica Odjela: Elisabetta Fortunato
   Telefon: +385 1 4569 016
    
 • Služba za strategiju visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove
  Voditeljica Službe: Loredana Maravić
  Telefon: +385 1 4594 352
   
  • Odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove
   Voditeljica Odjela: Ksenija Rukavina
   Telefon: +385 1 4594 364
    
  • Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja
   Voditeljica Odjela: Marina Crnčić Sokol
   Telefon: +385 1 4569 043

Uprava za odgoj i obrazovanje

Pomoćnik ministrice

Momir Karin, prof.
Telefon: +385 1 4569 010
Faks: +385 1 4594 304
odgojiobrazovanje@mzo.hr

Pomoćnik ministrice

Vlado Prskalo, prof.
Telefon: +385 1 4594 461
Faks: +385 4594 304
odgojiobrazovanje@mzo.hr

Sektor za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Načelnica Sektora: Zdenka Čukelj
Telefon: +385 1 4594 284

 • Služba za predškolski odgoj i obrazovanje
  Voditeljica Službe: Mara Ivanković
  Telefon: +385 1 4569 023
   
 • Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
  Voditeljica Službe: Ingrid Jurela Jarak
  Telefon: +385 1 4594 255

Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Načelnica Sektora: Monika Vričko
Telefon: +385 1 4569 024

 • Služba za srednje škole i učeničke domove
  Voditeljica Službe: Katarina Grgec
  Telefon: +385 1 4569 017
   
  • Odjel za gimnazije, umjetničke škole i učeničke domove
   Voditeljica Odjela: Verica Batur
   Telefon: +385 1 4594 474
    
  • Odjel za strukovno obrazovanje
   Voditeljica Odjela: Andreja Uroić Landekić
   Telefon: +385 1 4594 478
    
  • Odjel za cjeloživotno učenje
   Voditeljica Odjela: Marija Marcelić
   Telefon: +385 1 4594 480
    
 • Služba za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja
  Voditeljica Službe: Nataša Lovrić
  Telefon: +385 1 4594 261
   
  • Odjel za osiguranje kvalitete
   Voditeljica Odjela: Kristina Begonja
   Telefon: +385 1 4594 350
    
  • Odjel za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja
   Voditeljica Odjela: Dubravka Špiranović Kanižaj
   Telefon: +385 1 4594 479

Uprava za standard, strategije i posebne programe

Pomoćnica ministrice

Lidija Kralj, prof.
Telefon: +385 1 4594 461
Faks: +385 1 4594 319
standardistrategije@mzo.hr

Sektor za zajedničke poslove i programe

Načelnica Sektora: Vera Šutalo
Telefon: +385 1 4569 048

 • Služba za posebne programe, strategije i međunarodnu suradnju
  Voditeljica Službe: Ivana Pilko Čunčić
  Telefon: +385 1 4594 404
   
 • Služba za manjine i učenike s posebnim potrebama
  Voditeljica Službe: Marijana Gojčeta
  Telefon: +385 1 4594 252

Sektor za potporu sustavu i programe Europske unije

Načelnik Sektora: Darko Tot
Telefon: +385 1 4594 446

 • Služba za kurikulum, udžbenike i standard
  Voditeljica Službe: Snježana Gernhardt
  Telefon: +385 1 4594 447
   
 • Služba za programe i projekte Europske unije
  Voditelj Službe: Hrvoje Bakić
  Telefon: +385 1 4569 051
   
  • Odjel za pripremu programa Europske unije
   Voditeljica Odjela: Jasminka Iveković
   Telefon: +385 1 4594 442
    
  • Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije
   Voditeljica Odjela: Mirna Štajduhar
   Telefon: +385 1 4569 052
    
  • Odjel za procjenu projekata iz programa Europske unije
   Voditeljica Odjela: Marinela Krešo Zelić
   Telefon: +385 1 4569 052

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor

Načelnica Samostalnog sektora: Mihaela Adamović Radolfi
Telefon: +385 1 4594 410
Faks: +385 1 4594 303
prosvjetnainspekcija@mzo.hr

 • Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb

  Voditelj Službe: Lautaro Galinović
  Telefon: +385 1 4594 410
   

 • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Splitu

  Voditelj Službe: Jurica Botić
  Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
  Telefon: +385 21 490 041
  prosvjetnainspekcija-split@mzo.hr
   

 • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Rijeci

  Voditelj Službe: Damjan Miletić
  Erazma Barčića 4, 51000 Rijeka
  Telefon: +385 51 338 755
  prosvjetnainspekcija-rijeka@mzo.hr
   

 • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Osijeku

  Voditeljica Službe: Jasna Galić Minarik
  Strossmayerova 6/1, 31000 Osijek
  Telefon: +385 31 283 733
  prosvjetnainspekcija-osijek@mzo.hr

Samostalna služba za unutarnju reviziju

Voditeljica Samostalne službe: Marija Čenić
Telefon: +385 1 4569 090

 

Samostalni sektor za pravne poslove

Načelnica Samostalnog sektora: Ivana Bulešić
Telefon: +385 1 4569 008
pravniposlovi@mzo.hr

 • Služba za normativne poslove
  Voditeljica Službe: Marija-Ana Zovko Tomaš
  Telefon: +385 1 4569 049
   
  • Odjel za izradu normativnih akata
   Voditelj Odjela: Ivan Đođo
   Telefon: +385 1 4569 018
    
  • Odjel za praćenje primjene i provedbe propisa
   Voditeljica Odjela: Daliborka Rezo
   Telefon: +385 1 4594 266
    
 • Služba za upravno-pravne poslove i upravni nadzor
  Voditeljica Službe:
  Telefon:
   
  • Odjel za upravno-pravne poslove
   Voditelj Odjela: Dean Mikulić
   Telefon: +385 1 4594 466
    
  • Odjel za upravni nadzor

Odnosi s javnošću

Novinarska pitanja
Telefon: +385 1 4569 062
Faks: +385 1 4594 301
uzoj@mzo.hr

Službenica za informiranje

Jelena Ilić Dreven
Tel: +385 1 4594 541
E-pošta: ppi@mzo.hr