Zaštita osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka u Ministarstvu:

Zagreb, Donje Svetice 38
Telefon: +385 1 4594 206
E-pošta: SzZOP@mzo.hr