Ciljevi državne mature

Državna matura je objektivno vrednovanje školskih postignuća učenika tijekom njihova srednjeg obrazovanja, a usmjerena je na podizanje kvalitete učenja i poučavanja.

Cilj državne mature jest poboljšanje kvalitete učenja i razvoj sustava vanjskog vrednovanja obrazovnih procesa i ishoda kako bi se povećala kvaliteta obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Državna matura na učinkovit i transparentan način omogućava ne samo jednostavniji nastavak školovanja, nego i polaganje ispita na standardiziran način.

Državnom maturom se preispituju znanja i vještine potrebne za uspješno upisivanje i pohađanje studijskog programa visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Smisao državne mature jest postavljanje jasnih standarda znanja i vještina koje učenici moraju steći tijekom srednjeg obrazovanja, a jedan od važnih rezultata uvođenja državne mature jest dobivanje trajnog sustava vanjskog vrednovanja koje će značajno utjecati na unapređivanje kvalitete rada s učenicima.

Kvaliteta praćenja i vrednovanja jedan je od važnijih pokazatelja učinkovitosti nacionalnih sustava obrazovanja u Europskoj uniji.

Sve povratne informacije dobivene vanjskim vrednovanjem, odnosno provođenjem državne mature, nacionalnih ispita i samovrednovanjem, škole koriste kao smjernice za unapređivanje nastave i rada s učenicima.

Osim značajnog utjecaja na srednje obrazovanje, državna matura predstavlja i velik doprinos kvaliteti visokog obrazovanja. Uvođenjem jasnih standarda školskih postignuća ostvaruje se bolja pripremljenost i pravedniji te transparentniji odabir pristupnika za studij, a rezultati ostvareni na državnoj maturi jasan su pokazatelj uspjeha u daljnjem školovanju.