Državne nagrade za znanost za 2012.

I. Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

- u području prirodnih znanosti:

akademik IVAN GUŠIĆ,
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

- u području biomedicinskih znanosti:

prof. dr. sc. STIPAN JONJIĆ,
redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

- u području tehničkih znanosti:

prof. dr. sc. BRANKO SOUČEK,
umirovljeni redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- u području biotehničkih znanosti:

prof. dr. sc. dr. h. c. GORDANA KRALIK,
redovita profesorica u trajnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

- u području društvenih znanosti:

prof. dr. sc. VLADIMIR-ĐURO DEGAN,
profesor emeritus Sveučilišta u Rijeci

- u području humanističkih znanosti:

prof. dr. sc. DUBRAVKA ORAIĆ-TOLIĆ,
redovita profesorica u trajnom zvanju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

- u području prirodnih znanosti:

prof. dr. sc. TAMARA NIKŠIĆ,
izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. PAVLE PANDŽIĆ,
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. IVICA VILIBIĆ,
znanstveni savjetnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.

- u području biomedicinskih znanosti:

prof. dr. sc. MLADEN BOBAN,
redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu

prof. dr. sc. HRVOJE BRKIĆ,
redoviti profesor u trajnom zvanju Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. ZDRAVKO LACKOVIĆ,
redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

- u području tehničkih znanosti:

prof. dr. sc. FRANO BARBIR,
redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

prof. dr. sc. PERO RAOS,
redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskoga fakulteta u Slavonskome Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

- u području biotehničkih znanosti:

prof. dr. sc. RAJKA BOŽANIĆ,
redovita profesorica Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. IVICA KISIĆ,
redoviti profesor Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. DOMAGOJ ŠIMIĆ,
znanstveni savjetnik Poljoprivrednoga instituta u Osijeku.

- u području društvenih znanosti:

Znanstveni suradnici:

prof. dr. sc. MILAN MESIĆ,
redoviti profesor u trajnom zvanju Filozofskoga fakulteta Svečilišta u Zagrebu

dr. sc. DRAGAN BAGIĆ,
docent Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- u području humanističkih znanosti:

prof. dr. sc. BORAN BERČIĆ,
redoviti profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. JOSIP UŽAREVIĆ,
redoviti profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. ZRINKA PEŠORDA VARDIĆ,
znanstvena suradnica Hrvatskoga instituta za povijest u Zagrebu.

III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

- u području prirodnih znanosti:

dr. sc. SLOBODAN BOSANAC,
znanstveni savjetnik u mirovini Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

- u području biomedicinskih znanosti:

prof. dr. sc. ZORAN ĐOGAŠ,
redoviti profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu

- u području biotehničkih znanosti:

prof. dr. sc. DAMIR JEŽEK,
redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- u području humanističkih znanosti:

prof. dr. sc. KREŠIMIR BAGIĆ,
redoviti profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

IV. Godišnjom nagradom za znanstvene novake nagrađuju se:

- u području prirodnih znanosti:

dr. sc. VJEKOSLAV ŠTRUKIL,
znanstveni novak Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

- u području biomedicinskih znanosti:

GORDANA NEDIĆ ERJAVEC, dipl. ing.
znanstvena novakinja Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

- u području tehničkih znanosti:

STJEPAN STIPETIĆ, dipl. ing.,
znanstveni novak Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

- u području biotehničkih znanosti:

dr. sc. MIA KUREK,
znanstvena novakinja Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- u području društvenih znanosti:

dr. sc. DAVOR FILIPOVIĆ,
znanstveni novak Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- u području humanističkih znanosti:

LOVRO ŠKOPLJANAC, dipl. komparatist i anglist
znanstveni novak Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ukupno je dodijeljena 31 znanstvena nagrada za 2012. godinu.