Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1993. godinu

Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

 1. akademik Božidar Finka, umirovljeni znanstveni savjetnik Hrvatskog filološkog instituta u Zagrebu u području humanističkih znanosti
 2. dr. Mladen Hajsig, umirovljeni redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području medicinskih znanosti
 3. dr. Jerko Marasović, umirovljeni znanstveni savjetnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području medicinskih znanosti
 4. akademik Milan meštrov, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti
 5. Tomislav Jako Šagi-Bunić, umirovljeni redoviti profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti

Nagradom «Ruđer Bošković» nagrađuju se:

 1. Dr. Mirjana Eckert-Maksić, znanstvena savjetnica Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu u području prirodnih znanosti
 2. Dr. Branko Guberina, znanstveni savjetnik Instituta „Ruđer Bošković“, u Zagrebu, u području prirodnih znanosti
 3. Dr. Ivan Jalšenjak, redoviti profesor Farmaceutsko biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području medicinskih znanosti
 4. Dr. Davor Juretić, izvanredni profesor Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilšta u Splitu u području prirodnih znanosti

Nagradom «Nikola Tesla» nagrađuju se:

 1. Dr. Aurel Kostelić, redoviti profesor Fakulteta stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti
 2. Dr. Antun Magdalenić, redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti
 3. Dr. Gabro Smiljanić, redoviti profesor Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u području tehničkih znanosti
 4. Dr. Nikola Solarić, redoviti profesor Geodetskog fakulteta fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti

Nagradom «Bartol Kašić» nagrađuju se:

 1. Dr. Miroslav Betrtoša, znanstveni savjetnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu u području humanističkih znanosti
 2. Dr. Vjekoslav Cvrlje, umirovljeni viši znanstveni suradnik Izvršnog vijeća Sabora u Zagrebu u području društvenih znanosti
 3. akademik Koraljka Kos, dr. Antun Šojat, i dr. Vladimir Zagorac, znanstvena savjetnica HAZU u Zagrebu, znanstveni savjetnik Hrvatskoga filološkog instituta u Zagrebu i redoviti profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti
 4. dr. Zlatko Vince, umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti
 5. Dr. Ivo Škarić, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti

Nagradom «Fran Tućan» za popularizaciju znanosti nagrađuju se:

 1. Dr. Zvonimir Ogorelec, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području prirodnih znanosti
 2. Dr. Zlatko Šporer, urednik u Školskoj knjizi u Zagrebu u području prirodnih znanosti