ePodnesak

U cilju unapređenja elektroničkih usluga Ministarstva znanosti i obrazovanja i omogućavanja osnovnih funkcionalnosti e-postupka za Jedinstvenu pristupnu točku, Ministarstvo je razvilo Sustav za podnošenje elektroničkih podnesaka.

Sustav ePodnesak omogućava fizičkim i pravnim osobama registraciju poslovnoga nastana u sklopu nadležnosti Ministarstva, predaju ostalih podnesaka elektroničkim putem umjesto slanja poštom, pregled predanih podnesaka te obavještavanje o njihovu zaprimanju i urudžbiranju preko Osobnoga korisničkog pretinca u sustavu e-Građani (OKP).

Kako bi korisnici koristili Sustav ePodnesak, moraju imati jednu od prihvatljivih vjerodajnica za prijavu preko Nacionalnoga identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS).

Sustav ePodnesak dostupan je na poveznici: https://epodnesak.mzo.hr/