ERA PerMed - obavijest o ažuriranoj verziji teksta Poziva na dostavu projektnih prijedloga i Uputa za prijavitelje

Objavljena je ažurirana verzija teksta Poziva na dostavu projektnih prijedloga i Uputa za prijavitelje za trenutni Poziv na dostavu projektnih prijedloga u 2019. godini „Personalizirana medicina: Multidisciplinarna istraživanja u smjeru implementacije”.

Ažurirana verzija ponajprije se odnosi na naknadno priključivanje novoga partnera (Akademija znanstvenih istraživanja i tehnologije, Egipat) u Poziv na dostavu projektnih prijedloga u 2019. godini „Personalizirana medicina: Multidisciplinarna istraživanja u smjeru implementacije”.

Svi ažurirani dokumenti natječaja mogu se preuzeti na ERA PerMed internetskoj stranici.