Godišnji svjetski Kongres Euroclassica u Grčkoj

Veleposlanstvo Helenske Republike obavještava sve zainteresirane škole, visoka učilišta, kulturne centre i udruge o načinu prijave na 22. godišnji svjetski kongres Euroclassica (Savez europskih udruga profesora klasičnih jezika i civilizacije) u Grčkoj (Atena, Chios, Ounousses), koji će se održati od 13. do 22. srpnja 2018. godine.

Kongres je namijenjen članovima akademija, profesorima, liječnicima, istraživačima, studentima i znanstvenicima koji proučavaju homerske epske pjesme, grčka slova, književnost, povijest i civilizaciju u dijakronijskom procesu.

U sklopu Kongresa predviđeni su posjeti Akropoli, Novom muzeju Akropole, Arheološkom muzeju Atene i muzejima otoka Chiosa (koji se smatra rodnim mjestom Homera), kao i  posjet „Daskalopetri" (mjestu gdje je Homer prenosio svoje pjesme svojim učenicima „Homerides"), bizantskom samostanu „NEA MONI", poznatoj knjižnici „KORAIS", pomorskim muzejima, arheološkim mjestima itd.

Kongres je podijeljen u četiri zasjedanja. Prvi je za znanstvenike gdje sudionici čitaju i slušaju predavanja o glavnoj temi: „HOMER IN THE WORLD". U drugom zasjedanju stručni profesori poučavaju studente različitih svjetskih sveučilišta homerskim epskim pjesmama Odiseji i Ilijadi. Na trećem zasjedanju profesori i studenti uče moderni grčki jezik i književnost, povijest i civilizaciju, a održava se i zasjedanje gdje profesori i nastavnici sa studentima dobrovoljno studiraju grčke tradicionalne plesove.

Kandidati se mogu obratiti ravnatelju Akademije Homerice na adresu:

Dr. Mariu Eleftheria, odnosno za G. Giatrakou te Christinu Haller
4-6 Sot. Charalampi str. Athens, 11472 - Greece
Tel./Fax: 0030 210 6423526 and
mobile: 6932 368388 and
email: giatramarg@yahoo.gr, odnosno Christine_haller@hotmail.com