HAZU objavio natječaj za dodjelu nagrada

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila je Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Natječaj je otvoren do 31. siječnja 2019. godine. Tekst natječaja i pravila za prijavu mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama HAZU-a.