HAZU objavio natječaj za dodjelu nagrada

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila je Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Natječaj je otvoren od 3. studenoga 2017. godine do 31. siječnja 2018. godine.

Tekst natječaja i pravila za prijavu mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama HAZU-a.