III. webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Akademik Leo Budin u ponedjeljak 22. siječnja 2018. u 15.00 sati održat će treći webinar u sklopu kurikularne reforme u školskoj godini 2018./2019.

Tema predavanja: Računalno razmišljanje i programiranje u višim razredima osnovne škole u sklopu novoga kurikuluma predmeta Informatike

Uživo će moći biti prisutno 750 sudionika koji će tijekom predavanja imati i priliku postavljati pitanja akademiku Budinu.

Webinar uživo moći će se pratiti u virtualnoj učionici MZO-a.

Za dobivanje potvrda o sudjelovanju na webinaru potrebno se prijaviti u sustav EMA.

O webinaru

Vezano uz uvođenje obveznoga predmeta Informatike u osnovnu školu, predviđeno je da se obvezna Informatika poučava u 5. i 6. razredu te (za sada) izborna nastava u 7. i 8. razredu, u skladu s odrednicama prijedloga novoga kurikuluma predmeta Informatike pripremljenoga u sklopu cjelovite kurikularne reforme. Posebnu pažnju u pripremi učitelja za te promjene treba usmjeriti na kurikularnu domenu Računalno razmišljanje i programiranje, što je i osnovna tema ovoga webinara. Razmatrat će se svjetska iskustva i preporuke u vezi s izvođenjem te važne domene informatičkog obrazovanja.