IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ od 26. listopada 2016. godine