Izvod iz Upisnika znanstvenika

Ovjereni izvod iz Upisnika izdaje se temeljem pisanog zahtjeva osobe upisane u Upisnik te se sukladno članku 4. Pravilnika o Upisniku znanstvenika, dostavlja podnositelju zahtjeva. Zahtjev za izdavanje Izvoda iz Upisnika znanstvenika treba sadržavati sljedeće podatke o podnositelju zahtjeva: ime i prezime, matični broj znanstvenika, adresu na koju se Izvod dostavlja te svrhu za koju je traženi Izvod potreban. Zahtjev za izdavanje Izvoda iz Upisnika znanstvenika dostavlja se poštom na adresu Ministarstva ili elektronički na e-mail adresu: znanost@mzo.hr.

Izvod s podacima o osobama upisanim u Upisnik može se izdati i temeljem pisanog zahtjeva drugih pravnih (ili fizičkih) osoba koji za to dokažu pravni interes, po pribavljenom odobrenju ministra.

Ovjereni izvod iz Upisnika znanstvenika može sadržavati podatke iz članka 7. točke 1., 2., 8., 9., i 10. Pravilnika (matični broj upisa, ime i prezime, podatke o poslodavcu, podatke o školovanju i podatke o zvanju).