Javni natječaj za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2018. godinu

Na temelju Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić (Narodne novine, broj 1/94.), Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture
Faust Vrančić za 2018. godinu

Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Odbor) poziva građane Republike Hrvatske, javne i druge djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, znanstvene ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Nagrada) za 2018. godinu i to za:

  • Nagradu tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo
  • Godišnju nagradu tehničke kulture Faust Vrančić.

Nagrada tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo dodjeljuje se istaknutom pojedincu za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđivanju i razvoju obrazovanja u tehničkoj kulturi te razvoju tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu. Temelj za dodjelu Nagrade za životno djelo je, uz navedeno, dugotrajnije djelovanje u tehničkoj kulturi tijekom profesionalne karijere ili tijekom rada u udrugama tehničke kulture.

Godišnja nagrada tehničke kulture Faust Vrančić dodjeljuje se pojedincima, skupinama pojedinaca, udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama:

  • za izniman doprinos razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebno mladih, uz pomoć izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u prirodoslovnim, tehničkim i drugim znanstvenim područjima kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor zanimanja u području prirodoslovlja i tehnike;
  • za razvoj i unapređivanje inventivnog rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj;
  • za iznimne rezultate ostvarene u razvitku udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, u tehničko-kulturnim i tehničko-sportskim područjima tehničke kulture;
  • za popularizaciju i promidžbu znanosti i tehnike te poticanje sklonosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj;
  • za značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture u Republici Hrvatskoj;
  • za tehnološka dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka, popularizaciji i promidžbi znanosti i tehnike te poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj;
  • za iznimna postignuća u međunarodnoj promidžbi tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.

Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet nagrada udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama.

Nagrađenim pojedincima i skupinama pojedinaca Nagrada se dodjeljuje u novcu i u obliku povelje o dodjeli Nagrade, a nagrađenim udrugama tehničke kulture, ustanovama i drugim pravnim osobama samo u obliku povelje o dodjeli Nagrade.

Prijedlog se podnosi na obrascu koji sadrži upute o prilozima koje treba dostaviti uz prijedlog.

Obrazac se može preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić,
Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb
.

Obrazloženi prijedlozi sa svim prilozima dostavljaju se u elektroničkom obliku na adresu: nagrada.faustvrancic@mzo.hr

Natječaj je otvoren do zaključno 27. prosinca 2018. godine.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Ako je prijedlog upućen preporučenom poštom, dan predaje na pošti smatra se danom dostave Odboru.

Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić