Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje osnovnih škola u projektu ProMikro

ProMikro - opremanje osnovnih škola mikroračunalima

U skladu s ciljem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije „Proširiti i unaprijediti primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i obrazovanju“ Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih - IRIM, a uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja pokreće projekt ProMikro kojem je cilj uvođenje algoritamskoga načina razmišljanja i problemskoga pristupa u različite nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti uporabom mikroračunala.

Slijedom navedenog objavljuje se Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje osnovnih škola u projektu ProMikro.

Glavna aktivnost ovog poziva bit će edukacija učitelja različitih struka o načinima uporabe mikroračunala u nastavi svih predmeta, primjerice u Matematici, Prirodi, Tehničkoj kulturi, Informatici, Glazbenoj kulturi, Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, uz posebni naglasak na razvoj digitalne pismenosti i kreativnosti u djece.

U drugoj fazi projekta planirano je opremanje svih učenika 6. razreda osnovnih škola mikroračunalima te obrazovnim sadržajima za njihovu uporabu. Mikroračunala će biti u vlasništvu škola, koje će ih posuđivati učenicima na razdoblje od godinu dana, odnosno tijekom pohađanja 6. razreda.

Svim školama koje se jave za sudjelovanje omogućit će se edukacija učitelja, a škole će samostalno odlučivati o načinima uporabe mikroračunala u nastavnome procesu. Edukacije učitelja prijavljenih škola održat će se početkom listopada na različitim lokacijama, a za sudjelovanje nije potrebno predznanje o programiranju mikroračunala. Uz edukaciju svim učiteljima osiguravaju se micro:bit računala na trajno korištenje. Sudjelovanje škola je dobrovoljno i besplatno.

Krajnji rok za iskaz interesa je 20. 9. 2017. godine.

Sve dodatne upite vezane uz ovaj javni poziv moguće je poslati e-poštom na adresu: helpdesk@skole.hr.

Prijava u projekt

U projekt se mogu prijaviti sve javne osnovne škole i druge ustanove koje redovito provode nastavu 6. razreda u tekućoj školskoj godini. U program mogu biti uključene matične i područne škole.

Prijavnica za projekt nalazi se ovdje.

Prijavnicu za sudjelovanje u projektu ProMikro popunjava ravnatelj/ica. U prijavnici je potrebno, osim podataka o školi, broju razrednih odjeljenja 6. razreda i broju učenika 6. razreda navesti i imena učitelja koji će sudjelovati na edukacijama o korištenju mikroračunala u nastavi.

Preuzeto sa: CARNet