Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011., 12/2013., 93/2016. i 104/16.), a u svezi sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.), ministrica znanosti i obrazovanja upućuje

JAVNI POZIV

za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika
za osnovnu i srednju školu

Pozivaju se odgojno-obrazovne i znanstvene ustanove, stručne udruge i stručni djelatnici (pojedinci) u obrazovanju i znanosti da predlože članove stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu. Prijaviti se mogu i stručnjaci pojedinci.

Zadaća je stručnih povjerenstava prosuđivanje znanstvene utemeljenosti udžbenika, njihovo metodičko rješenje i primjenjivost u nastavi te usklađenost s predmetnim kurikulumom i međupredmetnim temama te Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019.).

Za članove stručnih povjerenstava mogu biti predloženi stručnjaci za pojedine nastavne predmete odnosno za nastavna područja u osnovnim i srednjim školama, znanstvenici, metodičari i učitelji ili nastavnici s najmanje pet godina iskustva u nastavi (znanstvenici ili nastavnici iz prakse – nastavnici mentori ili nastavnici savjetnici).

Član stručnog povjerenstva ne može biti osoba koja je u sukobu interesa, dakle osoba koja je autor ili suautor nekog od odobrenih udžbenika ili udžbenika koji je u postupku odobrenja te rodbinski ili poslovno povezana s autorom odnosno bilo kojim podnositeljem zahtjeva za uvrštenje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika.

U skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ministrica znanosti i obrazovanja imenovat će, između predloženih kandidata, članove stručnih povjerenstava za nastavne predmete odnosno nastavna područja ovisno o vrsti i namjeni udžbenika.

Prijedlog kandidata za člana stručnog povjerenstva treba sadržavati: ime i prezime, zanimanje, znanstveno zvanje, naziv i mjesto rada, adresu stanovanja i broj telefona (po mogućnosti i mobilnog telefona te ostale podatke tražene u Obrascu.

Online Obrazac za prijavu člana stručnog povjerenstva nalazi se na https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HdIhPQGjNkKrW-fZ0YfRxZxL2vNyJf9Cq--OotdMfjdUREY5UE9BOTJBNU5OSTQwRlBNU01PVjZGMiQlQCN0PWcu.

Potpisanu Izjavu o sprečavanju sukoba interesa i kratki pregled rada potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte udzbenici@mzo.hr ili poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike

(Izjava o sprečavanju sukoba interesa člana stručnog povjerenstva za prosudbu udžbenika i kratki pregled rada)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.

Za provedbu postupka utvrđivanja usklađenosti udžbenika s predmetnim kurikulumom i međupredmetnim temama te Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala, članovi stručnih povjerenstava imaju pravo na naknadu u iznosu od 800,00 kn neto po udžbeniku.

Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu otvoren je do 1. lipnja 2019. godine.

KLASA: 602-09/19-01/00003
URBROJ: 533-06-19-0001

Zagreb, 4. veljače 2019.