Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove
Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

I. Na temelju članka 112. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/2015 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/2017) - u daljnjem tekstu: Zakon, Vlada Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv u svrhu predlaganja kandidata za članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Odbor).

II. Sukladno članku 112. stavku 1. Zakona Hrvatski sabor na prijedlog Vlade imenuje Odbor koji ima devet članova, od kojih su šest iz redova istaknutih znanstvenika i sveučilišnih profesora, a tri su osobe primjerenog ugleda u javnosti. Mandat članova Odbora je četiri godine. Članove Odbora predlažu Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Rektorski zbor, Vijeće veleučilišta i visokih škola, znanstvene organizacije, sveučilišta, ministar te druge organizacije i osobe prema oglasu kojim se poziva na predlaganje članova Odbora. Sukladno odredbi članka 112. stavka 2. Zakona, članovi Odbora ne mogu biti rektori, prorektori, dekani, prodekani, ravnatelji te članovi Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, predsjednik, potpredsjednici, glavni tajnik i voditelji zavoda HAZU.

III. Prijedlozi kandidata za članove Odbora, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke II. ovoga javnog poziva, podnose se u pisanome obliku i u zatvorenoj omotnici, do 1. lipnja 2018. godine, na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb,
s naznakom „Prijedlog kandidata za člana Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju“
.