Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti - 2018. godina

Vijeće za elektroničke medije temeljem svoje odluke donesene na 1-18 sjednici održanoj dana 10. siječnja 2018. objavljuje:

Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti - 2018. godina

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, seminara, konferencija, radionica, predavanja ili istraživanja čija bi tema bila medijska pismenost, razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njome povezana područja i projekti.

Svrha sufinanciranja je jačanje i razvoj medijske pismenosti te osvješćivanje građana o važnosti medijske pismenosti, koja podrazumijeva skup pojedinačnih i društvenih znanja, kompetencija i vještina, odnosno sposobnost pristupa medijima, razumijevanje, vrednovanje i kritičko promišljanje različitih aspekata medija i medijskih sadržaja te stvaranje i odgovorno dijeljenje informacija i medijskih sadržaja na medijskim i komunikacijskim platformama.

Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost.

Ovime se pozivaju podnositelji prijava da ukoliko u 2018. imaju planiran projekt, seminar, radionicu, konferenciju, predavanje ili istraživanje, a čija bi tema bila medijska pismenost da dostave ponudu sa zahtjevom za sufinanciranje.

Rok za podnošenje prijava je 10. veljače 2018.

Preuzeto sa: Agencija za elektroničke medije