Javni poziv za recenzente za procjenu uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit za opravdane troškove projekata znanstvenih ili razvojnih istraživanja

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
objavljujeJavni poziv

za recenzente za procjenu uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje
osnovice poreza na dobit za opravdane troškove projekata znanstvenih ili razvojnih istraživanja

I. Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011. i 12/2013.), a u vezi s člankom 111e. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju(»Narodne novine«, 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 97/13, 139/13), ministar znanosti, obrazovanja i sporta upućuje javni poziv za recenzente za procjenu uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit za opravdane troškove projekata znanstvenih ili razvojnih istraživanja.

II. Pozivaju se znanstvenici iz različitih znanstvenih područja i područja tehnologije da se prijave kao recenzenti za procjenu uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit za opravdane troškove projekata znanstvenih ili razvojnih istraživanja.

III. Zadaća je recenzenata utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit za opravdane troškove projekata znanstvenih ili razvojnih istraživanja, te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore na temelju članka 111b. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za znanstvena i razvojna istraživanja i Pravilnika o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte(Narodne novine, 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07).

IV. Za recenzente se mogu javiti znanstvenici koji imaju najmanje pet godina iskustva u radu na znanstvenim i tehnologijskim projektima i projektima u području suradnje znanosti i gospodarstva, razvoju tehnologijskih rješenja, zaštiti intelektualnog vlasništva, komercijalizaciji inovativnih proizvoda i sl.

V. Za recenzenta može biti imenovana osoba koja nije u sukobu interesa, odnosno osoba koja nije zaposlenik tvrtke ili ne sudjeluje kao voditelj ili suradnik na nekom od aktivnih projekata znanstvenih ili razvojnih istraživanja koji je u postupku odobrenja te osoba koja nije rodbinski ili poslovno povezana s tvrtkom, voditeljem ili suradnikom, odnosno rodbinski ili poslovno povezana s bilo kojim prijaviteljem projekta koji se evaluira.

VI. U skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ministar znanosti, obrazovanja i sporta imenovat će recenzente za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit za opravdane troškove projekata znanstvenih ili razvojnih istraživanja ovisno o vrsti znanstvenih i razvojnih istraživanja.

VII. Naknade članovima povjerenstva će biti određene u skladu s člankom 4. Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (KLASA: 121-12/11-01/00001, URBROJ: 533-18-13-0006).

VIII. Prijave kandidata za recenzente potrebno je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca zajedno sa životopisom iz kojega je vidljiv pregled dosadašnjeg rada i postignuća u znanstvenom ili tehnologijskom području ili visokom obrazovanju za područje za koje se predlaže te iskustvo u evaluaciji projekata.

Molimo sve zainteresirane da nam obrazac i životopis dostave do 5. veljače 2014. godine na adresu elektroničke pošte strucnirecenzenti_prijava@mzos.hr.