LAB - FAB - APP Investing in the European future we want Report of the independent High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes

SAŽETAK IZVJEŠTAJA

Neovisna visoka radna skupina za maksimiziranje učinaka programa EU-a za istraživanja i inovacije izradila je u srpnju 2017. godine izvještaj s vizijom i strateškim preporukama kako bi se maksimizirali učinci budućih EU programa za istraživanja i inovacije.

Izvještaj je rezultat razmatranja o istraživanju, inovacijama i obrazovanju. Temelji se, uz ostalo, i na evaluaciji Obzora 2020. Visoka radna skupina u izvještaju naglašava da su ulaganja u područje istraživanja i inovacija ključna za kreiranje bolje europske budućnosti imajući na umu proces svjetske globalizacije u kojem uspješnost sve više ovisi o proizvodnji te pretvaranju znanja u inovacije.

Deficit europske inovativnosti zahtijeva odgovor u vidu reakcije svih država članica EU-a s obzirom na to da spada u kolektivnu odgovornost. Sveučilišta se trebaju modernizirati, industrija i start-up poduzeća trebaju više surađivati s akademskom zajednicom, inovatori trebaju dobiti potporu kako bi uspjeli, a društvo u cjelini treba sudjelovati kao sastavni dio istraživanja i inovacija. Ulaganje u istraživanje i inovacije je ekonomska/gospodarska nužnost te društvena obveza.

Izvještaj donosi preporuke i prijedloge vodećih načela za kreiranje EU programa nakon 2020. godine za istraživanja i inovacije. Preporuke su upućene europskim institucijama, nacionalnim vladama te drugim dionicima; privatnim tvrtkama, sveučilištima, znanstvenim i istraživačkim institutima te nevladinim organizacijama u EU, ali i šire.

Visoka radna skupina smatra kako su sljedeće preporuke usmjerene ka maksimiziranju učinaka budućih europskih programa za istraživanja i inovacije.

Preporuke visoke radne skupine za maksimiziranje učinaka programa EU-a za istraživanja i inovacije:

 1. U EU i nacionalnim proračunima dati prioritet sredstvima za istraživanja i inovacije

  Udvostručiti proračun za EU programe za istraživanja i inovacije nakon 2020. godine.

 2. Izgraditi pravu/istinsku EU inovacijsku politiku koja će stvoriti nova tržišta

  Uz pomoć Europskoga inovacijskog vijeća stvoriti sustave za istraživače, inovatore, industriju i vlade; promovirati inovativne ideje s potencijalom brzog rasta te ulagati u njih.

 3. Educirati za budućnost i ulagati u ljude koji će donijeti promjene

  Osuvremeniti obrazovanje, podržavati i financirati edukacije za kreativnu i inovativnu Europu.

 4. Osmisliti EU programe za istraživanja i inovacije s većim učinkom

  Osmisliti stupove budućih programa vodeći se svrhovitošću i učinkovitošću, sofisticiranije prilagoditi sustave evaluacije projektnih prijedloga te povećati fleksibilnost.

 5. Usvojiti pristupe koji su usmjereni ka cilju i povećanju učinaka kao odgovor na globalne izazove

  Postaviti ciljeve i misije istraživanja i inovacija koje odgovaraju na globalne izazove te potiču mobilnost istraživača, inovatora i drugih dionika.

 6. Racionalizirati dijelove EU financiranja i postići sinergiju sa strukturnim fondovima

  Smanjiti broj shema i instrumenata za financiranje istraživanja i inovacija, čime se postiže uspješnost preostalih te se omogućava uspješnost sinergija.

 7. Dodatno pojednostavniti

  Postati najatraktivniji izvor financiranja za istraživanja i inovacije na svijetu; davati prednost učincima nad postupkom/procesom.

 8. Uključenost građanstva

  Stimulirati sukreiranje i suosmišljavanje uz uključenost građanstva.

 9. Uskladiti EU i nacionalna ulaganja u istraživanja i inovacije

  Osigurati EU i nacionalnu usklađenost ondje gdje pridonosi misiji i ciljevima europskih istraživanja i inovacija.

 10. Međunarodnu suradnju u području istraživanja i inovacija učiniti zaštitnim znakom europskih istraživanja i inovacija

  Otvoriti programe za istraživanja i inovacije za suradnju svima najboljima na temelju recipročnog sufinanciranja ili prema mogućnostima sufinanciranja u partnerskoj zemlji.

 11. Zadržati učinke i bolje ih predstaviti/komunicirati

Brendirati europska istraživanja i inovacije te osigurati široko predstavljanje/komuniciranje rezultata i njihovih učinaka.