Liste kandidata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

PRIHVAĆENI PRIGOVORI NA REZULTATE NATJEČAJA ZA DODJELJIVANJE DRŽAVNIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Na temelju prihvaćenih prigovora i provedenoga javnog Natječaja za dodjeljivanje 10.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskom socijalnom fondu u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za akademsku godinu 2017./2018. (KLASA: 604-01/17-01/00023, URBROJ: 533-20-17-0001 od 12. listopada 2017. godine), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje dodatne liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je 415 prigovora na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija prihvatilo je 45 prigovora.

1. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

2. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

3. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Pravo na državnu stipendiju temeljem promjene praga ostvarili su sljedeći studenti:

1. Lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju temeljem promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Uvjete za dodjelu državne stipendije nakon prigovora u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem u RH s ostvarenih 500 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 1.719,02 kn.

2. Lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju temeljem promjene praga s prebivalištem izvan RH za E kategoriju

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Uvjete za dodjelu državne stipendije nakon prigovora u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH s ostvarenih 1.700 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 526,30 kn.

Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju za akademsku godinu 2017./2018. da u Sustavu državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“ unesu ispravan IBAN i potvrde prihvaćanje uvjeta stipendiranja.

Studenti kojima nije prihvaćen prigovor bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o razlogu neprihvaćanja u roku od 14 dana od dana objave rezultata.

Za unos IBAN-a i prihvaćanje uvjeta stipendiranja u Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, svojim AAI korisničkim računima, koristeći opciju Prijava.