Mogućnosti financiranja znanosti i tehnologije

Uprava za znanost i tehnologiju MZOS-a u sklopu "Tjedna EU fondova" predstavila mogućnosti financiranja projekata u IRI sektoru

"Tjedan EU fondova" je informativno-edukativni događaj koji se održava od 7. do 11. ožujka 2016. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u Kongresnome centru Forum Zagreb.

U sklopu "Tjedna EU fondova" Uprava za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta predstavila je ciljeve i mogućnosti financiranja u sklopu Specifičnoga cilja 1a1 Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva.

Načelnica Sektora za međunarodnu suradnju, programe i projekte EU-a Gabrijela Herceg Sarajlić predstavila je ciljeve Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija u IRI sektoru te je predstavila pozive koje MZOS priprema i koje prve planira objaviti u novome financijskom razdoblju s indikativnim financijskim alokacijama i ciljevima po pojedinome pozivu.

U prezentaciji su istaknuti i prihvatljivi prijavitelji, veliki i strateški projekti planirani u sklopu specifičnoga cilja te pokazatelji rezultata.

Nakon prezentacije načelnice Herceg Sarajlić, prezentaciju je održao prof. dr. sc. Bojan Jerbić, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, voditelj projekata koji se financiraju u sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Predstavio je kao primjer dobre prakse provedbu projekta "CRTA - Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije" kojim se financira izrada projektne dokumentacije. Izradom dokumentacije projekt će biti spreman i korisnik će moći aplicirati na poziv iz novoga financijskog razdoblja kojim se financira infrastruktura; gradnja/adaptacija i opremanje centra izvrsnosti za robotske tehnologije. Osim projekta CRTA prof. Jerbić osvrnuo se u svojoj prezentaciji i na znanstveno-istraživački projekt "RONNA - robotska neuronavigacija" koji je također financiran uz pomoć OPRK.

Svrha "Tjedna EU fondova" je široj javnosti i potencijalnim korisnicima predstaviti sve mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i dobrobiti koju oni nose Republici Hrvatskoj.

Prezentacija načelnice Herceg Sarajlić ponudila je sve informacije potencijalnim prijaviteljima o mogućnostima financiranja, a iskustvo koje je u svojoj prezentaciji iznio prof. Jerbić primjer je i dodatan poticaj prijaviteljima.