Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU)

Kako bi učenici imali što brži, jednostavniji i izravniji uvid u rezultate koje su postigli na ispitima državne mature, osmišljen je Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU).

NISpVU je središnji informacijsko-administracijski servis koji kandidatima zainteresiranima za polaganje ispita državne mature i nastavak školovanja na visokoškolskoj razini olakšava prijavu i upis na visoka učilišta.

Sustav pokriva proces od iskazivanja interesa za odabrane studijske programe, preko prijava ispita državne mature i uvida u njihove rezultate te uvida u rezultate po odabranim studijskim programima, pa sve do ostvarenja prava na upis na visoka učilišta.