Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju"

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: Obrazovanje

Prijavitelji: Visoka učilišta

Sažetak: 

Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj poziv sastoji se u ideji da se učenjem uz rad, prije svega, omogućava studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje pridonose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja. Specifično, u sklopu ovog poziva financirat će se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja uz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima povećanjem zastupljenosti stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa.

Opći cilj:
Povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad

Specifični ciljevi:

  1. Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja uz rad (work based learning);
     
  2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima uz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa.

Ciljne skupine: Nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima, studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, visoka učilišta

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN

Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 24 - 36 mjeseci