Najava: Završna konferencija projekta Educa-T, 8. svibnja 2018. godine, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira završnu konferenciju projekta Educa-T, koja će se održati 8. svibnja 2018. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

Projekt Educa-T (Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching), „Razvijanje i unapređivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima“ usmjeren je na unapređivanje kvalitete učenja i poučavanja u visokom obrazovanju. Rezultat projekta su nacionalni profil kompetencija i okvirni kurikulum za poboljšanje nastavničkih kompetencija kao temelj profesionalnoga razvoja sveučilišnih nastavnika. Projekt je sufinanciran uz potporu Erasmus+ programa Europske unije - Ključna aktivnost 3/KA3/ - potpora provedbama reformi EHEA-e. Više podataka o projektu možete pronaći na internetskoj stranici projekta: http://educa-t.hr/.

Cilj konferencije je prezentacija rezultata projekta, razmjena iskustava i dobre prakse te rasprava o okviru za daljnji razvoj kompetencija za akademsko učenje i poučavanje. Namijenjena je upravama visokih učilišta, nastavnicima u visokom obrazovanju, istraživačima te donositeljima politika.

Na konferenciji će članovi radne skupine projekta predstaviti rezultate projekta Educa-T, a primjere dobre prakse prezentirat će međunarodni govornici, i to predstavnici Sveučilišta u Lundu, Sveučilišta u Antwerpenu i predstavnik Vijeća za financiranje visokog obrazovanja u Engleskoj (Higher Education Funding council for England). Radni jezik konferencije je hrvatski, uz napomenu da nije osiguran prijevod izlaganja stranih govornika.

Pozivamo vas da nam svoje prijave za sudjelovanje dostavite najkasnije do 25. travnja 2018. godine na adresu elektroničke pošte: Educa-T.projekt@mzo.hr. U prijavi navedite podatke za kontakt (e-mail i broj telefona) i instituciju iz koje dolazi sudionik. Konačan dnevni red bit će dostavljen svim prijavljenim sudionicima.