Natječaj Europske komisije za crteže učenika/-ca (7-10 god) osnovnih škola u svim državama članicama EU

Slijedom obavijesti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obavještavamo vas o natječaju Europske komisije za crteže učenika/-ca (7-10 god) osnovnih škola u svim državama članicama EU.

Tema natječaja je:

  • Sva djeca zajedno, romska i neromska - 5 načina na koje smo isti.

Rok za podnošenje radova i prateće dokumentacije je 16. veljače 2016. g.

Svi detalji o natječaju dostupni su na mrežnoj stranici Europske komisije.