Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu programa „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za razdoblje 2019. - 2020.

Na temelju čl. 2. Memoranduma o suradnji na provedbi hrvatsko-francuskoga programa integriranih akcija i u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu programa „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za razdoblje 2019. - 2020.

„Cogito“ je hrvatsko-francuski program Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije.

Cilj ovoga programa je olakšati i razviti visokokvalitetnu znanstvenu i tehnološku suradnju hrvatskih i francuskih znanstvenika na zajedničkim znanstvenoistraživačkim projektima.

Uvjeti prijave

Natječaj je otvoren svim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike. Samo s francuske strane moguće je sudjelovanje poduzeća pod uvjetom da su povezana s akademskim partnerom.

Program obuhvaća sva znanstvena područja, a posebna pozornost posvetit će se projektima tematski vezanima uz projekte okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Hrvatski partner, na temelju ovoga natječaja, prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a francuski partner prijavu za taj projekt podnosi agenciji Campus France na temelju natječaja koji je objavljen na www.campusfrance.org.

Jedan od važnijih kriterija pri odabiru projekata predstavlja aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranada i postdoktoranada.

Nije moguće neposredno nakon završetka projekta u ovome programu prijaviti nastavak projekta s istim partnerima. Prednost će imati nove suradnje znanstvenika koji do sada nisu koristili financijsku pomoć u sklop ovoga programa.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja, najmanje 18 mjeseci do završetka projekta) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

  • doktorat znanosti,
  • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).

Projekti koji nisu u propisanome roku prijavljeni neće se razmatrati ni s hrvatske ni s francuske strane.

U cilju poticanja stvaranja europskih istraživačkih mreža, hrvatska i francuska strana potiču svoje istraživače da projekt prijavljen u sklopu programa „Cogito“ (PHC) prijave i u sklopu programa bilateralne projektne suradnje s ostalim europskim zemljama.

Financiranje

Sredstva koja dodjeljuju hrvatska i francuska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstvenoistraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača u ukupnome trajanju od najviše četiri tjedna godišnje po projektu (po 14 dana sa svake strane). Ostala sredstva potrebna za provedbu projekta moraju biti osigurana iz vlastitih sredstava partnerskih ustanova ili iz drugih izvora.

Intelektualno vlasništvo

Voditelji projekata trebaju poduzeti sve potrebne mjere vezane uza zaštitu intelektualnoga vlasništva. Treba pažljivo pročitati priloženi dokument koji se odnosi na dobre prakse vezane uz pravila intelektualnoga vlasništva. Prijava projekta uključuje pristanak svih strana na navedena pravila.

Trajanje projekta

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je stručno i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u prvoj godini provedbe.

Način prijave

Hrvatski partner projekt prijavljuje na propisanome prijavnom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Popunjen obrazac potrebno je poslati elektroničkom poštom na adresu gđe Marije Crnić, a originalni primjerak na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA KOORDINACIJU POLITIKA, EUROPSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNU SURADNJU
„COGITO“ PARTNERSTVO HUBERT CURIEN ZA 2019. - 2020.
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Rok prijave

Rok za predaju prijava je 29. lipnja 2018. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do kraja prosinca 2018., a projekti se počinju provoditi od siječnja 2019. godine.

Dodatne informacije

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na tel.: 01/ 4594 353 ili e-mail marija.crnic@mzo.hr te Francuskom institutu u Hrvatskoj, gđi Jasni Bas, atašeu za znanstvenu i sveučilišnu suradnju, na tel.: 01/489 36 49, e-mail: jasna.bas@diplomatie.gouv.fr