Pomoćnik ministrice

Pomoćnik ministrice

Stipe Mamić

Adresa: Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4569 019
Faks: -
E-pošta: financije@mzo.hr
E-pošta: stipe.mamic@mzo.hr