Iz strukovnih škola lakše na maturu, HRT, 27. siječnja 2019.