Obavijest da je Vlada RH donijela Odluku o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.

Vlada Republike Hrvatske je na 238. sjednici 23. srpnja 2015. godine donijela Odluku o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018..

Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 83 od 28. srpnja 2015. godine.

Ugovori s javnim visokim učilištima za provedbu Odluke potpisivat će se u rujnu 2015. godine.