Obavijest korisnicima državne potpore za istraživačko-razvojne projekte

Obavještavamo korisnike mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte u obliku porezne olakšice da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta neće moći zaprimati zahtjeve za ovu mjeru potpore za 2015. godinu. Naime, mjera državne potpore za istraživačko-razvojne projekte koja se provodila od 2007. godine u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 - OURH, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013 i 139/2013) prestala se provoditi 1. siječnja 2015. godine na temelju odredbe Ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji.

Novi zahtjevi za ovakvu mjeru moći će se zaprimati tek od trenutka usvajanja novoga pravnog okvira koji će propisati uvjete i način ostvarivanja potpore, za čije usvajanje suglasnost mora dati Ministarstvo financija. Napominjemo da novi pravni okvir mora biti usklađen sa smjernicama Europske komisije, odnosno Uredbom o općem skupnom izuzeću (GBER). Prema navedenoj Uredbi, potpora se može ostvariti isključivo za troškove nastale nakon prijave projekta.

Ministarstvo će pravodobno obavijestiti sve korisnike o usvajanju pravnog okvira za istraživačko-razvojne projekte.