Obavijest o javnoj raspravi o Nacrtu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje može uputiti na središnji portal za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5295.