Obavijest o javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Dana 2. ožujka 2017. godine ministar znanosti i obrazovanja donio je Odluku o osnivanju Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a dana 29. ožujka 2017. godine Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva. Povjerenstvo čine ukupno 23 člana, a u njega su uključeni predstavnici Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i Vijeća veleučilišta i visokih škola, rektori/prorektori javnih sveučilišta, predstavnici javnih znanstvenih instituta i veleučilišta, predstavnici studenata, poslodavaca i sindikata te djelatnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Povjerenstvo je održalo pet sjednica na kojima je razmatralo izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te pokušalo postići konsenzus pri izradi konačnog Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju zbog kvalitetnijeg uređenja normi koje uređuju navedene postupke.

Predloženo normativno rješenje rezultat je rada Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju može uputiti na e-Savjetovanje na poveznici.