Obavijest o javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova

Studentski poslovi trenutno se obavljaju na temelju odredbi Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne novine, broj 16/96, 125/97, 37/06, 59/07 i 30/08) koji je na snazi još od 1996. godine.

Donošenjem Zakona definirat će se otvorena pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova: definiranje uvjeta pod kojima studenti mogu ostvarivati pravo na ovu vrstu obavljanja poslova, koji sve studenti mogu obavljati ovu vrstu poslova, reguliranje obveze vođenja evidencija o obavljanju studentskih poslova, definiranje uvjeta za obavljanje djelatnosti posrednika, uspostavljanje mehanizama kontrole ove vrste obavljanja poslova, uređenje sustava zaštite studenata, definiranje uvjeta i načina zaključivanja ugovora o obavljanju studentskoga posla, definiranje obveza naručitelja posla te korištenje naknade za posredovanje.

Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženome Nacrtu prijedloga Zakona te nakon provedenoga postupka savjetovanja donijeti konačnu odluku o njegovu donošenju.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrtu prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova može uputiti na e-Savjetovanje na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno 9. studenoga i traje sve do 9. prosinca 2017. godine.