Obavijest o objavi Javnog poziva za prijavu kandidata za člana Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za člana Upravnog vijeća Nacionalnog centra
za vanjsko vrednovanje obrazovanja

  1. Sukladno članku 10. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine, broj 151/04), Vlada Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata za člana Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
     
  2. Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja ima predsjednika i šest članova. Predsjednika i članove Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz reda istaknutih znanstvenika i stručnjaka, na prijedlog ministra znanosti i obrazovanja, a na temelju javnog poziva. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine.
     
  3. Prijave kandidata za člana Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, uz koje je obavezno priložiti životopis i dokaze o znanstvenim i stručnim postignućima, podnose se u pisanom obliku i u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
10 000 Zagreb, Donje Svetice 38

s naznakom: „Prijava kandidata za člana Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja".