Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini na temelju prigovora

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je osam (8) prigovora na rezultate Javnoga poziva za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini te je, nakon provedene prosudbe pristiglih prigovora, odobrilo financijsku potporu za dodatna tri (3) skupa.