Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2017. godini

Na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2017. godini (Klasa: 402-07/17-02/00002, Ur. broj: 533-19-17-0001) od 27. veljače 2017. i Kriterija za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2017. godini financijsku potporu za 187 časopisa u ukupnome iznosu od 12.024.403,00 kune.

Povjerenstvo za znanstveno-izdavačku djelatnost provelo je neovisnu i stručnu prosudbu pristiglih zahtjeva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte: np-casopis@mzo.hr.