Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Poštovani/e!

U svrhu djelotvorne provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i njezina usklađivanja s drugim dokumentima, Povjerenstvo je izradilo Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koji će se provoditi u skladu s preporukama područja nadležnih EU politika. Težit će ispunjavanju ciljeva održivoga razvoja iz okvira Agende 2030 Ujedinjenih naroda s naglaskom na inkluzivno, kvalitetno i pravedno obrazovanje te promicanje mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja za sve.

Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije sastoji se od šest cjelina: cjeloživotno učenje, rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, znanost i tehnologija te smjernice za provedbu strategije.

Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Prijedlogu Akcijskog plana te nakon provedenoga postupka savjetovanja donijeti konačnu odluku o njegovu donošenju.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na Prijedlog Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije može uputiti na e-Savjetovanje na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno 15. siječnja i traje sve do 14. veljače 2018. godine.