Obavijest o sklopljenome Okvirnom sporazumu o najmu korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2019. godine i Godišnjega ugovora za 2017. godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sklopilo je Okvirni sporazum za nabavu licencija Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2019. godine i Godišnji ugovor o nabavi najma Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole za 2017. godinu prema predmetnome Okvirnom sporazumu.

Na adresi nalazi se središnje mjesto za preuzimanje Microsoftova softvera za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.