Obavijest prijaviteljima na Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2015./2016.

2. travnja 2015.

Obavještavamo sve prijavitelje na Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2015./2016. da se u Uputama za prijavitelje u točki 3.1. Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekta mijenja podstavak g. koji sada glasi:

g. Preslika financijskog Izvješća o poslovanju udruge u 2014. godini ovjerena od FINA-e.

Navedeni podstavak mijenja se kako bi se uskladio s Obavijesti neprofitnim organizacijama o sastavljanju i dostavljanju financijskih izvještaja za 2014. godinu koju je 12. siječnja 2015. godine objavio Državni ured za reviziju.