Obavijest udrugama o sastavljanju izvješća o realizaciji projekta udruga sufinanciranih putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015.

24. lipnja 2015.

Obavještavamo sve udruge čije projekte sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015. da se Obrazac za izvješće o izvršenju projekta udruge nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva.

Sukladno članku 5. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava projektu udruge u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015. korisnici su dužni dostaviti završno izvješće najkasnije 20 dana nakon izvršenja projekta.

Završno izvješće podnosi se na odgovarajućem obrascu uz koji treba priložiti potrebne dokumente te izvješće sadrži:
1.opće podatke o udruzi i projektu,
2.opis provedbe projekta,
3.financijsko izvješće (uz priložene odgovarajuće dokumente u skladu s naputcima na obrascu i podsjetnikom za sastavljanje financijskog izvješća te ugovorom i naputkom za popunjavanje troškova projekta udruge),
4.popis učenika/ca i drugih korisnika/ca koji su sudjelovali u sklopu sufinanciranoga projekta (popis treba ovjeriti škola ili druga institucija u sklopu koje se projekt provodio),
5.izvješće o evaluaciji projekta,
6.zapise, publikacije, novinske članke te ostale materijale koji prikazuju rad udruge u provedbi projekta.

Obrazac za izvješće o izvršenju projekta

Naputak