Objava odgovora na postavljena pitanja za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“

Vezano uz otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine, obavještavamo vas da su objavljeni odgovori na postavljena pitanja.