Objava odgovora na upite u svezi s Javnim natječajem za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme

Vezano uz Javni natječaj za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme, koji je objavljen 15. siječnja 2018. na službenim mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, obavještavamo kako su objavljeni odgovori na postavljena pitanja pristigla na elektroničku adresu: ers.natjecaj@mzo.hr.

Rok za slanje upita u svezi s Javnim natječajem bio je 20. siječnja 2018., a odgovori na postavljena pitanja objavljeni su osam dana od dana objave Javnoga natječaja kako bi potencijalni prijavitelji dobili pravodobne informacije potrebne za prijavu na Javni natječaj.