Objava popisa korisnika ugovora u sklopu Poziva „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs“

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs“ KK.01.1.1.06 potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnome iznosu od 8.903.864,00 kune:

R. br.

MIS kod

Naziv prijavitelja

Naziv
projekta

Iznos

Stopa sufinanciranja

1.

KK.01.1.1.06.0001

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i
računarstva

Istraživačka infrastruktura Laboratorija za podvodne sustave i tehnologije (INFRA - LAPOST)

1.500.000,00 HRK

100%

Sažetak projekta:

Laboratorij za podvodne sustave i tehnologije (LAPOST) pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) posljednjih godina pozicionirao se kao regionalni lider u području pomorske robotike sudjelovanjem u mnogobrojnim istraživačkim projektima koji su omogućili stjecanje opreme, istraživača te bogatoga istraživačkog iskustva. INFRA-LAPOST projekt omogućit će sinergiju s Obzor 2020 Twinning projektom EXCELLABUST te će značajno unaprijediti istraživačku infrastrukturu koja je prijeko potrebna kako bi se omogućilo daljnje napredovanje LAPOST-a. U sklopu INFRA-LAPOST projekta osuvremenit će se istraživačka infrastruktura u području pomorske robotike izgradnjom eksperimentalnoga bazena i popratnih istraživačkih prostora.

2.

KK.01.1.1.06.0002

Agronomski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu

Uspostava laboratorija za arheogenetiku Agronomskoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu

1.498.595,00 HRK

100%

Sažetak projekta:

Arheogenetika je mlada i ugledna znanstvena disciplina koja se pojavom sekvenciranja nove generacije (NGS) ubrzano razvija i čija su istraživanja često objavljena u najpoznatijim znanstvenim časopisima. Hrvatska je poznata po mnogobrojnim arheološkim nalazištima i obilju arheološkog materijala biološkog porijekla (kosti životinja i ljudi) čije su analize obogatile naše spoznaje o čovjekovoj prošlosti. Dobar primjer su kosti neandertalca iz Vindije. S namjerom provođenja vrhunskih znanstvenih istraživanja i uspostave znanstvene suradnje između genetičara i znanstvenika koji proučavaju prošlost (arheolozi, geolozi, biolozi itd.), cilj ovog projekta je uspostava laboratorija za arheogenetiku. U široj regiji takav laboratorij ne postoji.

3.

KK.01.1.1.06.0003

Ekonomski institut Zagreb

Uspostava višenamjenske učionice na Ekonomskome institutu, Zagreb - EIZmetrics

1.469.940,00 HRK

100%

Sažetak projekta:

EIZmetrics projekt ima cilj uspostaviti funkcionalne računalne učionice na Ekonomskome institutu, Zagreb (EIZ). Uspostava ove višenamjenske učionice s odgovarajućom opremom omogućuje održavanje raznih treninga, kratkotrajnih radionica i ostalih aktivnosti širenja znanja koje bi provodili znanstvenici s EIZ-a i gostujući predavači. Treninzi i radionice odnosit će se na različita područja statistike i ekonometrije, programiranja, metode provođenja anketa i slična područja. Predloženi projekt u sinergiji je s projektom „Jačanje znanstvenih i istraživačkih kapaciteta Ekonomskoga instituta, Zagreb, kao temelja hrvatskoga socijalno-ekonomskoga rasta uz implementaciju Strategije pametne specijalizacije (SmartEIZ)“ koji provodi EIZ u sklopu Obzor 2020 programa.

4.

KK.01.1.1.06.0004

Sveučilište
u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Omika pristup u veterinarskoj molekularnoj medicini

1.499.845,00 HRK

100%

Sažetak projekta:

Projektom „Omika pristup u veterinarskoj molekularnoj medicini“ ostvaruje se sinergija s projektom VetMedZg financiranim u sklopu FP7 programa. Korištenjem transkriptomike, proteomike i metabolomike u istraživanjima omogućit će se inovativan pristup dijagnostici, dubinskoj fenotipizaciji i identifikaciji bioloških puteva. Ovakvi pristupi jačat će sinergije s horizontalnim aktivnostima u istraživanjima niza zaraznih, metaboličkih i nutritivnih bolesti u pasa, peradi i goveda. Utvrđene promjene metabolita i proteina povezanih s određenim bolestima upotrebom novih biomarkera preciznije će odrediti potencijalne ciljne molekule u dijagnostici i terapiji bolesti te unaprijediti zdravlje i dobrobit životinja.

5.

KK.01.1.1.06.0005

Institut Ruđer Bošković

Sinergijom do izvrsnosti u istraživanju i razvoju detektora, senzora i elektronike

1.495.850,00 HRK

100%

Sažetak projekta:

Svrha projekta je u sinergiji s ERA Chair projektom PaRaDeSEC unaprijediti postojeću znanstveno-istraživačku infrastrukturu Instituta Ruđer Bošković za istraživanje, razvoj i testiranje detektora, senzora i pripadajuće elektronike uz prilagodbu postojećega laboratorijskog prostora te nabavu nužne znanstveno-istraživačke opreme i materijala za podizanje kvalitete istraživanja. Provedbom projekta pridonijet će se stvaranju preduvjeta za nova istraživanja te prijenos znanja i iskustva međunarodnih stručnjaka u cilju dostizanja izvrsnosti u istraživanju i razvoju detektora, senzora i pripadajuće elektronike na Institutu Ruđer Bošković.

6.

KK.01.1.1.06.0006

Institut Ruđer Bošković

Sinergijom do uspjeha: RBI-T-WINNING i ESIF udruženi u jačanju izvrsnosti Zavoda za teorijsku fiziku Instituta Ruđer Bošković
(RBI-TWINN-SIN)

1.439.634,00 HRK

100%

Sažetak projekta:

Projekt RBI-TWINN-SIN će uz sinergiju s RBI-T-WINNING projektom zaokružiti nastojanja da ZTF postane istaknuti centar teorijske fizike. Svrha projekta je jačanje istraživačkoga potencijala ZTF-a uz predloženo unapređivanje opreme i infrastrukture i omogućavanje daljnjeg provođenja istraživanja potaknutog mjerama RBI-T-WINNING projekta. Aktivnosti RBI-TWINN-SIN projekta uključivat će nabavu znanstveno-istraživačke/IT opreme i programa, elektromontažne i građevinske radove u svrhu prilagodbe prostora za postavljanje i korištenje nabavljene opreme, uređenje i opremanje uredskih prostorija potrebnim sadržajima, nabavu potrošnoga istraživačkog materijala, aktivnost provedbe horizontalnih načela, upravljanje projektom i informiranje.