Objava poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija visokog obrazovanja“

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Otvoren od 4. 12. 2017. do 5. 3. 2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: Visoka učilišta

Sažetak:
S obzirom na mali broj studija na stranim jezicima te združenih studija koje izvode hrvatska i inozemna visoka učilišta ova operacija ključan je preduvjet za daljnju internacionalizaciju sustava visokog obrazovanja RH, kao i za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja internacionalizacijom. Europska visoka učilišta prihvatila su proces internacionalizacije, što je dovelo do ukupnog povećanja kvalitete obrazovanja i ubrzanog razvoja znanstvenih istraživanja pa je stoga internacionalizacija hrvatskih visokih učilišta strateški cilj njihova razvoja. Internacionalizacija je posebno važna za područja prirodoslovlja, inženjerstva i matematike (tzv. STEM) u kojima postoji velika potreba za povećanjem broja diplomiranih. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u Hrvatskoj je na studijima društvenih i humanističkih znanosti te na umjetničkim studijima ukupno 57,1% studenata, što je znatno više od prosjeka EU-a koji iznosi 34%. Studenti u području prirodoslovlja, inženjerstva i matematike (tzv. STEM), medicine i biomedicine te socijalne skrbi zastupljeni su sa samo 42,9% upisanih studenata. Veće ulaganje u ova područja pridonijet će većoj konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i „pametnom rastu” temeljenom na inovacijama.

Ovom operacijom pridonosi se kvaliteti i relevantnosti visokog obrazovanja internacionalizacijom - razvojem i uspostavom združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima te razvojem studijskih i/ili obrazovnih programa te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, kao i promociji visokih učilišta iz Republike Hrvatske u inozemstvu za privlačenje većeg broja stranih studenata i nastavnika.

Opći cilj:
Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja internacionalizacijom.

Specifični ciljevi:

  1. Povećanje broja združenih studija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta.
  2. Povećanje broja obrazovnih i/ili studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta.

Ciljne skupine: Studenti, nastavno i nenastavno osoblje visokih učilišta.

Ukupan iznos Poziva: 50.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 400.000,00 KN

Maksimalni iznos potpore po projektu: 1.800.000,00 KN

Trajanje projekata: 12 - 36 mjeseci